مشاهده امتیاز

پس از ثبت نام در سایت و ورود به ناحیه کاربری قسمت امتیاز را مشاهده میکنید.که مشخص می کند در حال حاضر چقدر امتیاز دریافت کردید.

دریافت امتیاز از خرید

به ازای هر خرید از سایت ۵ امتیاز دریافت میکنید.

روش استفاده از امتیاز

هر امتیاز معادل ۱۰۰۰ تومان میباشد که شما هنگام خرید بعدی میتوانید از آن استفاده کنید.

روش اول:

میتوانید در قسمت پرداخت نهایی از اعمال امتیاز استفاده کنید و مقدار امتیاز مورد نظر خود را وارد کنید تا معادل آن از هزینه سبد خرید کسر شود.

روش دوم:

  1. برای این منظور ابتدا به حساب کاربری خود رفته و در قسمت امتیاز->تبدیل امتیاز->تولید کوپن امتیاز های خود را تبدیل به کوپن کنید.
  2. در قسمت جزییات کوپن کد کوپن را مشاهده می کنید که در خرید های بعدی به عنوان کد تخفیف میتوانید از آن استفاده کنید.
  3. در هنگام پرداخت قسمت کد تخفیف کد کوپن خود را وارد کنید.

در صورتی که مقدار کوپن شما بیشتر از مقدار خرید باشد باقیمانده همچنان در کوپن میماند و در آینده میتوانید از آن استفاده کنید.