Tag Archives: انواع چای سبز

چای در ملیت‌های مختلف

همه چیز در مورد چای ارل گری

نکته‌های فرهنگی در پیرامون نحوه استفاده از چای در فرهنگ‌های مختلف در این مقاله به فرهنگ‌های مختلف درباره نوشیدن چای و باورهای آنان اشاره خواهیم کرد.همان‌طور که فرهنگ‌های متخلف در همه موارد اختلاف نظر داشته و هر کدام از جنبه های متفاوتی به هر قضیه نگاه‌ می‌کنند .در مصرف چای نیز به همین ترتیب مردم […]

چای سبز چیست ؟

همه چیز در مورد چای سبز

چای سبز یکی از انواع نوشیدنی های گرم می باشد که اغلب افراد آن را برای لاغری و دیگر خاصیت های مفید آن مصرف می کنند .