Tag Archives: بادیان ستاره ای

بادیان ختایی

بادیان ختایی یا بادیان ستاره ای ادویه چای ماسالا

بادیان ستاره ای یا بادیان ختایی در واقع پوسته سخت میوه نوعی از درخت بادیان است که از نظر علمی با نام Illicium verum شناخته می شود . و یکی از ادویه های اصلی چای ماسالا می باشد