Tag Archives: چای آرامبخش

چای ماسالا

چای ماسالا برای پریودی

نوشیدن چای ماسالا قبل از پریودی ، بخصوص در زنانی که از سندرم پیش از قاعدگی شدید رنج می برند بسیار مفید است . خوردن چای ماسالا قبل از قاعدگی خوردن چای ماسالا قبل از پریودی ، بخصوص در زنانی که از سندرم پیش از قاعدگی شدید رنج می برند بسیار مفید است . زیرا […]

چای ماسالا و سلامت قلب

اجزای فعال دارچین در چای ماسالا برای سیستم قلبی عروقی بسیار مفید است چای ماسالا به ارتقاء سلامت قلب کمک می کند شواهد زیادی وجود دارد که چای ماسالا می تواند به سلامت قلب کمک کند ، به دلیل مزایای آن که به سلامت قلب و عروق کمک می کند . به عنوان مثال ، […]