Tag Archives: چای ماسالا برای پریودی

چای ماسالا

چای ماسالا برای پریودی

نوشیدن چای ماسالا قبل از پریودی ، بخصوص در زنانی که از سندرم پیش از قاعدگی شدید رنج می برند بسیار مفید است . خوردن چای ماسالا قبل از قاعدگی خوردن چای ماسالا قبل از پریودی ، بخصوص در زنانی که از سندرم پیش از قاعدگی شدید رنج می برند بسیار مفید است . زیرا […]